222

Университетите да имат право на производство и на търговска дейност за реализация на създадената от тях научна продукция. Това предвиждат предложения за промени в Закона за висшето образование, подкрепени от парламентарната комисия по образование. Целта е висшите училища да разчитат на повече собствени приходи. На образователна дейност в чужбина ще имат право вузове, които са получили институционална оценка и програмна акредитация за съответната специалност между 8 и 10. Предвиждат се и по-големи правомощия на Националната агенция за оценяване и акредитация, която ще може да прилага санкции и дори да отнема акредитация, срещу което обаче реагират остро повечето от ректорите. Предложенията за закономи промени предвиждат при провеждане на акредитацията член на академичния състав да може да участва в акредитацята само на едно висше училище.

По настояване на просветния министър Тодор Танев финансирането на университетите също ще претърпи промяна, като се залага не на количеството, а на качеството на подготовката. През последните години броят на студентите в държавните висши училища е скочил от 190 000 на 240 000.