Кандидатите трябва да са във втори или трети курс и да имат успех над 4.50. След дипломирането си получават договор за работа

За втора поредна година УМБАЛ „Свети Георги“ обявява Стипендиантска програма за II и III курс на специалност „Медицинска сестра“. За новата учебна 2018/2019 година болницата отпуска 10 стипендии за студенти след завършен II курс и 10 стипендии за младежи след III курс. Те ще получават между 150 и 200 лв. месечно за срок от една или две години. Второкурсниците с успех не по-нисък от „Много добър“ (над 4,50) ще взимат по 150 лв. в продължение на 24 месеца. За същия период студентите с успех „Отличен“, но над 5,50, ще получават 170 лв. Тези, които са завършили III курс с много добър успех, ще имат стипендия в размер на 180 лв. за срок от 12 месеца. Най-високата – 200 лв. месечно в продължение на 12 месеца, ще получават одобрените кандидати след завършен III курс с успех над 5.50.

С всички стипендианти УМБАЛ „Свети Георги“ ще сключи договори за постъпване на работа в болницата. За тези, които са взимали стипендия 24 месеца, трудовият договор е 5-годишен, а за получавалите финансова подкрепа за 12 месеца – 3-годишен.

Стипендиантската програма бе учредена през 2017 г., а целта е привличане и задържане на млади медицински специалисти като им гарантира работно място по специалността. Очакванията са да се създадат условия за приемственост и развитие в професията, което да помогне за справяне с кризата от липсата  на квалифицирани и опитни кадри.

Заявлението за кандидатстване и всички документи трябва да се подадат в пощенски плик в деловодството на лечебното заведение от 15. юли до 05. октомври Могат и да бъдат изпратени до адреса на болницата – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66, УМБАЛ „Свети Георги“. Класираните ще бъдат обявени до 15 октомври.