30 736 студенти имат сключен договор за практическо обучение в реална работна среда, ПУ сред най-активните

Turjestveno predavane na znameto na PU - 29 09 2017

До септември 2018 година се удължава срокът на проекта „Студентски практики”, съобщиха от МОН.

Той цели увеличаване на практическата насоченост на висшето образование, за да може  завършващите да са гъвкави на пазара на труда. Стажовете в реална работна среда подобряват практическите умения на студентите, а от друга страна са възможност за изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и работодателите.

За участие в практика могат да кандидатстват всички действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН на действащите и прекъснали студенти и докторанти. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа, след отчитането на което на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Всеки студент има право да се включи в практическото обучение веднъж в рамките на своето обучение за бакалавърска степен и един път по време на добиването на магистърска. В проекта участват 48 висши училища – партньори на МОН.

Към 1 декември в проекта са включени 30 736 студенти, които имат сключен договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, а успешно приключили своята практика са 25 932. Общият брой на всички регистрирани в информационната система на проекта е 65 537. 5280 обучаващи работодателски организации от публичния и частния сектор са се регистрирали и предлагат практики в реална работна среда, а 10 086 ментори наставляват студентите по време на практиката. Над 4500 академични наставници, преподаватели от висшите училища подпомагат студентите преди, по време и след приключване на практическото обучение. В практиките са се включили най-много възпитаници на големите университети – Софийски, Пловдивски, Великотърновски, Югозападен и УНСС, като най-сериозен интерес са проявили учащите в професионалните направления Икономика, Право, Администрация и управление и Педагогика.