Срокът за попълване на професионалните паралелки в страната е удължен до 10 септември. МОН ще утвърждава и маломерни паралелки по технически специалности, за да се запази обучението и да се подготвят нужните за пазара кадри.

През юни правителството одобри списък с 29 защитени професии и друг с 54 специалности, за които се очаква недостиг на кадри в следващите пет години. За тях се разрешава сформиране на паралелки с минимум 9 ученици. Те ще получават допълнително финансиране за издръжка и стипендии. Досега на първо и трето класиране при кандидатстването след VII клас в областта бяха закрити 27 паралелки редовно и задочно обучение. Има проблем с попълването на местата и в дуално обучение, въпреки че има гарантирано заплащане.

„Догодина няма да намаляваме паралелките с профили, свързани с математика и природни науки, ще стимулираме и информатиката. Ще насърчаваме също техническите и аграрните специалности и в по-малка степен – икономическите. Преструктурирането ще е в полза на профили и професии, свързани със STEM – наука, технологии, инженерство и математика“, каза министърът на образованието Красимир Вълчев.

Според него продължава тенденцията деца и родители да предпочитат профилираните паралелки, макар пазарът на труда да показва, че позициите за средно специално образование ще бъдат с най-голям ръст на доходите заради недостига на кадри. Като част от усилията за насочване на повече ученици към професионалното образование, догодина МОН ще организира и информационна кампания за предимствата, които то дава. Просветният министър заяви, че продължава и работата по текстовете в нормативната база, които да регулират функционирането на професионални гимназии към висши училища в страната. С промените вероятно ще бъдат допуснати два варианта – училища към и във вузовете.