Заради извънредната епидемична обстановка подаването на кандидатури ще продължи до 4 януари, церемонията по награждаването се отлага

Националното представителство на студентските съвети удължава срока за подаване на кандидатури за конкурс “Студент на годината” до 4. януари. Причината е извънредната епидемична обстановка, която няма да позволи връчването на наградите да се случи в навечерието на 8 декември. Тържествената церемония за отличаване на победителите се отлага за неопределен срок, като при първа възможност ще бъде проведена при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от НПСС.

И тази година НПСС ще отличи най-добрите студенти на България в следните категории: Педагогически науки, Хуманитарни и социални науки, Стопански науки, Правни науки,  Природни науки, математика и информатика,Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина, Здравеопазване, Спорт, Изкуства, Сигурност и отбрана, Чуждестранен студент в България, Студент – доброволец,  Докторант на годината.

Кандидатите трябва да имат успешно завършен първи курс; да нямат невзети изпити и да не са прекъсвали обучението си.

http://www.studentnagodinata.eu

student@npss.bg