Да бъде създаден общ регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка на ЕС. Това предвижда публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация в страната, необходими за упражняване на професия на територията на друга държава членка. В новия обединен регистър ще могат да се открият също обезсилените удостоверения и отказите за издаване на такива удостоверения.

Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

С обединяването и надграждането на досега съществуващите регистри на документите, свързани с придобита професионална квалификация по нерегулирани професии, ще се облекчи достъпът до тях от граждани, работодатели и държавни органи в държавите членки на ЕС.