Държавата отпуска 3 млн. лв. на висшите училища, за да повишат броя на научните си публикации в авторитетни международни издания

С общо 866 се увеличава за следващата академична година броят на местата за студенти по 23 професионални направления, които подготвят необходими за икономиката ни специалисти. Най-голямо повишение има в професионалните направления  „Растениевъдство“, „Математика“, „Животновъдство“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Материали и материалознание“,  „Енергетика“ и „Комуникационна и компютърна техника“.

Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища.

За академичната 2022 – 2023 година са предвидени 15 994 места за обучение срещу заплащане.

Одобрени са 1919 места за докторанти, от които 1395 може да са в редовна форма, 524 – в задочна форма и 303 – в научните организации.

Държавата отпуска 3 млн. лв. на висши училища и научни организации, за да повишат броя на публикациите в авторитетни международни издания.

Средствата са предназначени за изпълнение на първия етап на Националната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. Тя беше приета от правителството през октомври 2021 г.  Целта на програмата е да се стимулират българските университети и научни организации да увеличат броя на публикациите си в престижни световни научни издания.

На изследователите ще бъде предоставяно допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в Българският облак за отворена наука и в институционални или международни хранилища.

Програмата ще се изпълнява на три етапа в продължение на 42 месеца. Необходимите за реализирането й средства са общо до 12 млн. лева – до 3 млн. лв. за 2022 г., до 4 млн. лв. за 2023 г. и до 5 млн. лв. за 2024 г.

Най-голям дял от средствата от първия етап за 2022 г. получава Българската академия на науките – 911 401 лв. На следващите 5 позиции се класират Медицинският университет-София (493 326 лв.), Софийският университет (422 973 лв.), Медицинският университет-Пловдив (157 810 лв.), Пловдивският университет (134 588 лв.) и Медицинският университет-Варна (120 427лв.).

Кабинетът одобри също 1,2 млн. лева за изпълнение на първия етап на Националната научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Ще се финансират специализации на чуждестранни млади учени или докторанти българисти. Предвиденo е и осигуряване на престой до три месеца в България на утвърдени чужди експерти в тази област, които ще преподават и ще правят съвместни научни изследвания с българските си колеги.

Ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски програми за дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език и литература.

До три години ще заработи онлайн платформа за превод от и на български език. Тя ще ползва машинен превод и езиков редактор по примера на Google Translate. Паралелно ще се създаде и портал с дигитални образователни и научни ресурси в областта на българистиката. Там ще могат да се обсъждат актуални въпроси за изследването и преподаването на български език, литература, история и култура в помощ на обучението на чуждестранни българисти.

Координатор по програмата е Българската академия на науките, а партньори са водещите в преподаването на български език и литература висши училища – Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет.