Държавата ще плаща за повече първокурсници, предвижда проект за броя на студентите и докторантите във висшите училища

Средна такса за обучение в размер на 1150 лева в държавните висши училища и такса за кандидатстване от 50 лева предвижда проект на Решение на МС

 

Държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища на 41 012 студенти, от които 35 281 след средно образование. В сравнение с настоящата академична година това означава ръст от 655 места, предвижда проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации през учебната 2022/2023 г.

Заложено е увеличение на приема по 23 професионални направления от особена значимост за националната икономика. Най-голям е ръстът в „Растениевъдство“ – 17%, „Математика“ – 16,4%, „Животновъдство“ – 15%, „Общо инженерство“ – 7,6%, „Машинно инженерство“ – 6,2%, „Материали и материалознание“ – 6,9%, „Енергетика“ – 5,1%, „Комуникационна и компютърна техника“ – 5%.

За следващата академична година е предвиден прием на 16 026 студенти, които да се обучават срещу заплащане в държавните висши училища. Министерството на образованието и науката предлага в държавните висшите училища да бъдат приети 1932 задочни и редовни докторанти.

Индикативният размер на необходимите средства за издръжка на обучението на студентите и докторантите за I курс е 134,4 млн. лава. Средна такса за обучение в размер на 1150 лева в държавните висши училища и такса за кандидатстване от 50 лева. предвижда проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение за учебната 2022/2023 г.