Кампанията, в която могат да участват учители на ученици от 1 до 12 клас, се организира от Националния център за безопасен интернет

За седма поредна година Националният център за безопасен интернет обявява началото на кампанията си „Учител будител в дигиталната ера”. Участие могат да вземат преподаватели на ученици от 1 до 12 клас, представяйки планове за уроци и презентации за развиване на дигитално-медийната грамотност.

Тази година кампанията цели да даде идея на българския учител как може да преподава умения за 21. век по време на редовните си часове, без да променя нито буква в годишното си разпределение. Чрез примерни планове за уроци учителите ще изпробват как да развиват у учениците си критично мислене, умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в интернет, комуникация и работа в екип, като едновременно с това преподават материала по съответния предмет. Догодина Центърът за безопасен интернет ще издаде цялостен наръчник с моделни занятия за ранно развиване на дигитално-медийна грамотност, като ще се вземат предвид и обратните връзки, самостоятелно разработените планове за уроци и предложения от участвалите в настоящата кампания учители.

Срокът подаване на заявки за участие е до 15 декември 2018 г. на имейл safenet@online.bg. Учителят може да избере дали да използва разработените моделни занятия или да използва същия модел, за да разработи свой план за подобно занятие по друг предмет и учебно съдържание.

Данните от национално представителното изследване „Децата на България онлайн“ от края на 2016 г. не показват високо ниво на критично мислене у българските деца. Въпреки че те са заливани от постоянен информационен поток, половината от тях не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не.