Фондация „Заедно в час“ търси нови 40 училища, които да се присъединят към випуск 2024-2026 на програмата „Училища за пример“, за да търсят цялостна трансформация на учебния процес с ученика в центъра. Двугодишната програма за професионално развитие на училищни екипи е единствената в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на училищното ръководство и учителския колектив.

Срокът за кандидатстване е до 5 декември или до получаване на 110 кандидатури. Всички общински и държавни училища в страната могат попълнят онлайн формуляр с мотивация за участие. Избраните за петия випуск училища ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит.

Към момента “Училища за пример” обхваща 102 училища с разнообразен профил от 21 области на страната.