obrashtenie-na-saveta-na-detsata-kam-vazrastnite.jpg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 година, за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.

 За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 7 до 17 години, записани в редовна форма на обучение, които притежават креативност; организаторски и умения да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.  Крайният срок е 31.03.2016 г. Всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg  или tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година реализираха кампаниите „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.

.