Конкурс за иновативна инициатива „Насърчаване на ученическото четене“ организират НБ „Иван Вазов”, общината и Регионалното управление по образование

димов

Кой е най-активният училищен библиотекар. Това ще стане ясно на финала на конкурса, който организират НБ „Иван Вазов”, общинският отдел „Образование” и Регионалното управление по образование по повод международния ден на училищните библиотекари. В него могат да участват библиотекарите от училищата на територията на Пловдивска област с вече проведена инициатива или такава, за която идеята е възникнала по повод обявения конкурс.

Конкурсът за иновативна инициатива на тема: „Насърчаване на ученическото четене“ вече е обявен, като финалът ще е през април 2017 година с представяне на подготвените инициативи. Форматът е по избор на участниците, които ще представят идеите си пред публика и експертно жури. При желание, могат да бъдат включени и ученици. Наградата ще бъде плакет и диплом.

„На фона на последните публикувани резултати от изследванията на PISA за 2015 г. –   функционална неграмотност по четене 41,5% от българските ученици, е необходимо да се обединят усилията на всички институции за преодоляване на тази негативна тенденция.

Училищните библиотеки са най-прекият път към подрастващите и, при добро взаимодействие на библиотекарите с педагогическите екипи, възможностите за повишаване грамотността на учениците нарастват. Още повече, че мисията на училищната библиотека е да подпомага учебния процес, да изгражда умения за издирване, систематизиране, анализ и използване на информация от различни източници. И не на последно място, създаване на навици за системно четене”, казва методистът от НБ „Иван Вазов” Таня Пилева.