В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се подават заявления за ученици със СОП

Комисиите, които ще насочват учениците в подходящите за тях гимназии след 7 клас, работят от днес до 21 май

Националната търговска гимназия ще приема документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от центровете за настаняване от семеен тип, както и на деца в приемни семейства, на които предстои да кандидатстват след 7 клас. Комисията, която ще насочва учениците, работи от днес до 21 май от 9.00 до 17.00 часа.

Кандидатите трябва да представят заявление (по образец) с подредени желания, което ще бъде предоставено на място; протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации или решение на ТЕЛК/НЕЛК. Необходима е и служебна бележка за учениците от домовете, а за тези в приемни семейства –  нотариално заверено копие от договор за настаняване.

Насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и посочените специалности в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (ул. „Прохлада“ №1, тел. 032/621 573) ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности. Заявления също се подават от днес до 21 май от 9.00 до 17.00 ч. Учениците със СОП, обучаващи се по индивидуални учебни програми, трябва да представят заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии; оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, документ за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или специалност от професия. Родителите следва да представят всички документи за здравословното състояние и социалното положение на детето, протокол от специализирана лекарска консултативна комисия или решение на ТЕЛК/НЕЛК с приложена лична амбулаторна карта.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.