Университетът по хранителни технологии, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски и Медицинският университет-Пловдив, ще подпишат на 20 февруари  двугодишен меморандум за развитие на иновативни предприятия с Асоциацията за международно обществено развитие/АМОР/, Асоциация на младите учени и Фонда на Фондовете.

Ще се търсят млади таланти с предприемачески потенциал на възраст между 15 и 30 години, за да се включат в проекта „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Целта е професионално кариерно ориентиране на младежите, развитие на предприемачески умения и собствен бизнес. Ако вече имат своя идея за бизнес и иновативни решения, ще работим съвместно с тях, за да могат да ги доразвият, ще им помогнем в подготовката на бизнес план и презентация пред инвеститорите. Има възможности младежки стартъпи да се финансират в съвсем ранна фаза, заяви зам.-ректорът на УХТ доц. д-р Христо Спасов.

Меморандумът предвижда обмен на знания, опит и добри практики, консултации на експертно и ръководно ниво, разработване на съвместни инициативи, проекти и доклади, провеждане на семинари, кръгли маси, обучения, работни срещи и фестивали.