Балът за фармация при момчетата падна почти до най-ниския, обявен за прием в Медицинския университет. 100 чужди кандидат-студенти атакуват вуза на поредната изпитна дата

Три момичета и момче са приети с максимален бал 36 в специалност „Медицина”. Това показват резултатите от първо класиране на Медицинския университет. Последната класирана девойка е с бал 33.44, а при мъжете най-ниският бал е 30.30. Медицината отново държи най-висок бал, макар че тази година броят на желаещите да учат трите магистърски програми на вуза е приблизително еднакъв. Кандидатите за медицина, стоматология и фармация са общо 1599, което е с 260 повече от миналата година. Те се състезават за 150 бройки медицина държавна поръчка, 100 – стоматология и 90 фармация. Вузът приема равен брой мъже и жени.

Близък до максималния е балът на първата приета жена в „Дентална медицина” – 35.75. Последната е влязла с 32.08. Максималният бал при момчетата е 34.662, а минималният – 26.26.

Привилегировани да са над чертата с по-ниски резултати са мъжете в специалност „Фармация”. Там първият приет е с бал 33.76, а последният класиран е с 24.50. Университетът обяви, че няма да приема кандидати с бал, по-нисък от 24.

По-малко двойки в сравнение с миналата година отчете МУ. 22 на сто бяха скъсаните по химия, а слабите оценки по биология – 18%. От миналата година кандидат-студентите решават тестове с въпроси от двата предмета, но тази за първи път ги получиха едновременно и сами преценяваха за кой колко време да отделят.

От 17 до 19 юли е записването на приетите. Първокурсниците държавна поръчка ще плащат такса 1200 лева, а годишната вноска за платено обучение е 7090 лева. Цената пада за студентите от втори до шести курс – съответно 950 и 6840 лева. За медсестри и акушерки годишната такса е 550, а за платеното – 4050 лева. Приетите в Медицинския колеж внасят 740, а 4205 е таксата за платено.

Над 100 чуждестранни кандидат-студенти атакуваха вуза на поредната изпитна дата. 7 от тях решаваха тест на български език, а останалите – на английски. Приемният изпит се провежда в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за всеки един се поставят отделни оценки. Университетът ще организира още изпита за чужденци – на 3 септември и 10 септември. Таксата за обучение на български е 7000 евро, а 8000 – на английски. Вноската за медсестри и специалностите на колежа е 4000 евро.