Понякога мерките за убеждение не са достатъчни, трябва и принуда, коментира промените в Закона за социалното подпомагане просветният министър Красимир Вълчев

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по предложението за промяна в Закона за социалното подпомагане. Той предвижда, когато в рамките на месец от учебната година са допуснати повече от три дни отсъствие на дете в предучилищна и пет учебни часа за ученик без уважителни причини, семействата да бъдат лишавани от месечни детски надбавки за срок от една година.

По този повод министърът на образованието Красимир Вълчев коментира днес в Пловдив, че не трябва да спорим дали да приложим една или друга мярка, защото дават частични резултати, а да ги приложим съвкупно.

„Институции заедно трябва да приложат всички инструменти на политиката. Имаме проблем и трябва да се справим с него. Важни са мерките за подкрепа, ранното обхващане в детска градина и мотивираните учители в учебните заведения с концентрация на деца от уязвими групи. Но понякога мерките за убеждение не са достатъчни и трябва да се приложат мерки за принуда”, категоричен е министърът. Той поясни, че средствата от надбавките се връщат обратно в училищата и директорите купуват дрехи и обувки, осигуряват допълнително допълнително обучение.

Процентът на преждевременно отпадналите е 13. Децата в риск от отпадане обаче са 25 на сто. Ако първоначално Механизмът бил насочен към обхват, сега е върху задържането и изясняване статуса на всяко дете.