Учителите по време на първия етап от обучението "Академия за училищни лидери".

Маргарита Бозова, Стойна Делчева и Красимира Димитрова сред 15-те избрани за „Академия за училищни лидери”

Двама учители заминават за три седмици в Колумбийския университет

Учителите по време на първия етап от обучението "Академия за училищни лидери".
Директорите по време на първия етап от обучението “Академия за училищни лидери”.

Трима директори от Пловдивско се пребориха за 10-дневен семинар в Банк Стрийт колидж,  след като изготвиха най-добрите планове за развитие на своите училища.  Общо 27 директори на държавни и общински училища преминаха през едноседмичен семинар за професионално развитие с водещи специалисти от САЩ, който е първият етап от обучение за училищно лидерство. 15 от тях продължават във втория етап на обучението и заминават за Ню Йорк на 11 октомври, където могат да посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги. Участниците ще имат възможността да се запознаят с най-добрите образователни практики отблизо.

Сред тях е директорът на пловдивското ОУ „Яне Сандански” Маргарита Бозова. Тя е представила интердисциплинарен проект, който ще се реализира във вторите класове на училището. Общото наименование е „Хартия”, а глобалната цел е повишаване функционалната грамотност на децата чрез проектни дейности в партньорство с родители, музейни специалисти, печатници и заводи за хартия.

„Ние сме земеделски регион, затова заложихме на екологичната тема с фокус към здравословното хранене”, обясни директорът на ОУ „Христо Ботев” в Дълго поле, община Калояново, Стойна Делчева. Тя е другият спечелил обучение директор, който ще реализира проекта с 6-класници.

Красимира Димитрова от ОУ „Ген. Карцов” в Христо Даново е третият директор от областта, който ще замине на обучението зад океана с амбицията за училищен напредък. Тя ръководи училище, в което сто процента от децата са от малцинствата.

Паралелно с директорите, 15 учители пък ще вземат участие в програмата „Обещаващи лидери в образованието“, която също ще се проведе през октомври. Те ще преминат  триседмично обучение в Педагогическия факултет към Колумбийския университет в Ню Йорк. Сред късметлиите са и двама преподаватели от областта – Татяна Ванчева от Национална търговска гимназия и Галя Папазикова от Професионална гимназия „Иван Асен II” в Асеновград.

Учителите ще се запознаят с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата включва посещения на училища в Ню Йорк и обмен на практики с американски колеги. След завръщането си в България учителите ще споделят наученото със свои колеги и ще работят за осъвременяване на методите на преподаване.
През четирите издания до момента са преминали 59 учители от държавни и общински училища.