Правителството отпусна 10 млн. лева за училищни автобуси

Държавата ще осигурява безплатни познавателни книжки и за децата на тригодишна възраст, реши днес правителството. Така от следващата учебна година всички деца в детските градини ще получават безплатни материали. Досега те се предоставяха безвъзмездно само на децата от 4 до 6 години, а тези за тригодишните се закупуваха от родителите.

С друга промяна се отпускат повече средства за закупуване на учебници за V, за VI и за VII клас. Изменението се налага във връзка с новия учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, по който са увеличени учебните часове и темите. Това предполага по-голямо съдържанието на новите учебници по компютърно моделиране и информационни технологии.

Десет милиона лева за закупуване на училищни автобуси за децата от населени места без детска градина или училище отпусна също правителството. Средствата са предвидени в Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Амортизацията на автопарка изисква периодично част от автобусите да бъдат извеждани от експлоатация и заменяни с нови, за да се гарантира безопасността на децата. Към момента на училища и общини са необходими общо 648 нови автобуса. С отпуснатите средства ще се удовлетворят заявките първо на тези, които изпитват най-спешна нужда.

Подкрепата е част от политиката на Министерството на образованието и науката да осигурява подходящ транспорт за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.