До декември изцяло ще преминем на електронен дневник, имаме четири компютърни кабинета с работещи мрежи, казва директорът на СУ „Хр.Г.Данов” Гергана Аврамова

Третокласници програмираха крачкомер и дори отчетоха какво разстояние изминават по време на голямото междучасие, ако не стоят в класната стая, а обиколят игрището в двора.

„Справиха се бързо с поставената задача с помощта на Micro:bit. Мини компютърът притежава множество вградени сензори. Платката се закрепя за крака на детето и отчита колко крачки е изминало”, обяснява преподавателят по информационни технологии от СУ „Хр.Г. Данов” Георги Трайков. Училището бе сред пилотните 13, в които бе внедрен малкият джобен компютър. Той е с размерите на половин кредитна карта и позволява на децата да бъдат иновативни и изобретатели. Устройството е проектирано да подпомага учениците в първите им стъпки в програмирането. От тази учебна година вече в трети клас се изучава задължително компютърно моделиране. Тъй като в училището обаче още от първи клас има въведена разширена подготовка по информационни технологии, децата се справяли с лекота с поставените задачи. Първолаците спокойно подреждат пъзел с мишката и рисуват, а  във втори клас е застъпено блоково програмиране.

Училището разполага с четири компютърни кабинета с работещи мрежи, навсякъде в сградата има и безжичен интернет.

„Внедряваме електронните технологии не само в обучението, но и в администрацията. До декември училището вече ще премине изцяло на електронен дневник. Целта е да се намали бумащината. Вече сме направили вътрешна квалификация. Учебните планове и програми се актуализират със споделен документ. Изключително много се улеснява и работата на Педагогическия съвет, тъй като учителите предварително ще са запознати с темите и директно ще се пристъпва към анализ и дискусии“, обяснява директорът Гергана Аврамова.

Облачните технологии разширили възможностите на осмокласниците от специалности „Административно обслужване“ и „Програмно осигуряване“, които имали възможност да осмислят всяка нова тема по икономика чрез собствената си виртуална фирма. В рамките на един учебен час пък учителят може да направи тест, да го оцени, да нанесе бележките в електронния дневник и информира родителите, пояснява преподавателят Ивелина Иванова.

354 родители вече имат собствен акаунт и могат да научават съвременно каква оценка е получило детето им, има ли провинения или пък се е изявило в час или на състезание. 200 от тях са активни и редовно комуникират с учителите.