Кандидатите трябва да са между 18 и 29 години, нерегистрирани като безработни в последната година

7858e46ff187fc9cbb0b3886ea5ed39a7d86ea2d

5 инженери, 40 машинни оператори и 1 “Асистент човешки ресурси” търси да назначи на работа “Клъстер Тракия икономическа зона”. Кандидатите ще бъдат включени във финансирания от Европейския съюз проект “Работодатели и синдикати заедно за младежка заетост”. Желаещите трябва да са на възраст от 18 до 29 години, нерегистрирани като безработни в Бюрата по труда през последната година и неангажирани с трудова дейност, образование или обучение през последните 4 месеца.

Те могат да започнат веднага работа в предприятията – партньори по проекта – “АББ България”, “МОНИ МГ”и “Техно Акташ” АД. Младите хора ще бъдат назначени на длъжностите “Инженер производство”,  “Асистент човешки ресурси”, “Монтажник електрооборудване” и “Машинен оператор”. За първите две длъжности се изисква висше, а за другите – основно и средно образование.

Който отговаря на целевата група по проекта и иска да работи да се обади на
032/ 63 18 20, 0877 905 900, 0877 608 862 – Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа” – Пловдив, който е партньор на клъстера. Компаниите осигуряват транспорт до работното място.