Акад. Мария Балтаджиева, която днес вече е експерт в Международната федерация по млякото, се удиви на новите придобивки в учебния комплекс, откъдето е тръгнала кариерата й.
Акад. Мария Балтаджиева, която днес вече е експерт в Международната федерация по млякото, се удиви на новите придобивки в учебния комплекс, откъдето е тръгнала кариерата й.
Акад. Мария Балтаджиева, която днес вече е експерт в Международната федерация по млякото, се удиви на новите придобивки в учебния комплекс, откъдето е тръгнала кариерата й.

 

Модерен учебен комплекс към катедра “Технология на млякото и млечните продукти” отвори врати със старта на новата академична година в Университета по хранителни технологии.  Той е оборудван с линия за бяло саламурено сирене, която е напълно автоматизирана.

“Това е последното поколение инсталация, която работи в производствените предприятия. Линията е доокомплектована с мембранни инсталации с камери за зреене и съхранение. Мултиплицирали сме малък проиводствен комплекс с битовите помещения, т.е. създали сме пилотно производство, което е модел и може да се приложи във всяко млекопреработвателно предприятие. Освен, че ще обучаваме студентите в реална работна среда, а наред с това ще направим наше производство, отговарящо на всички съвременни стандарти”, обясни за “Уча в Пловдив” ректорът проф. Кольо Динков.

Ректорът проф. Кольо Динков преряза лентата на комплекса.
Ректорът проф. Кольо Динков преряза лентата на комплекса.

“Моят път е започнал тук. И в мечтите си не съм си представяла, че един ден ще имаме такава придобивка”, поздрави колегите си акад. Мария Балтаджиева – световноизвестен учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти и автор на редица оригинални технологии, защитени с авторски свидетелства.

Открити бяха и учебни зали в катедри “Неорганична химия и физикохимия”, “Екология”, “Топлотехника”, “Автоматизация”, “Хранене и туризъм”, както и общоуниверситетски зали. Ремониран е и един от блоковете на общежитията.

УХТ е изпълнил изцяло държавната поръчка с приети 805 студенти. В платена форма на  обучение са приети още 167.

DSCF6889