DSCF3867

Иновативни научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии и екологичните ИКТ технологии ще се провеждат в новия Технологичен център на Пловдивския университет, който бе открит официално днес. Целта е новоизграденият комплекс да насърчи контактите между науката и бизнеса. 

Центърът е уникален за страната и е създаден по оперативната програма за конкурентноспособност.  Изгражда се съвместо с „Аквахим“ АД и се състои от три звена – офис за технологичен трансфер, инкубатор и лабораторни комплекси за молекулярни биотехнологии и  за ИКТ технологии.

„Това дава възможност да се преподават специализирани знания и умения, необходими за практиката. Стартираме със специалностите от природо-математическите науки и някои от педагогиките. Другото предимство за студентите е, че ще се обучават върху най-съвременна техника. Ще организираме и курсове за фирми за работа със специализирана апаратура. Амбицията ни  е да разрешим проблема с потенциала на хората, които завършат висше образование и те да могат да се реализират директно на пазара на труда”, обясни ръководителят на центъра доц. Илия Илиев.

 Административен отдел се ангажира с оперативните дейности и консултантска дейност на центъра.

 Ново поколение апаратура за провеждане на иновативни научни изследвания, резултатите на които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чуждестранни фирми.

  Административен отдел, който да се ангажира с управление на оперативни дейности и консултантска дейност, сформиране на Конферентен център, на Учебен център – за извършване на обучителна дейност, и на Лабораторен комплекс.

 Обучителната дейност на центъра ще е насочена към повишаване на  квалификацията на младите специалисти в България. Това, в допълнение към трансфера на резултати на иновативни научни изследвания в реалната икономика, свързана с производство на екопродукти, ще повиши конкурентоспособността на икономиката, смята проф. Милева. Сформираните динамични изследователски екипи от учени и специалисти ще работят за осъществяване на сътрудничество и коопериране с други технологични и изследователски центрове в Европа, което допълнително ще активизира регионалния икономически потенциал  и ще насърчи на иновационния климат.