SONY DSC

Лабораторията за автономни летателни апарати на пловдивския филиал на Техническия университет пусна в действие новото лазерно оборудване. То служи за визуализация и измерване на въздушни завихряния. Оборудването се нарича Партикъл имидж вилосиметри /PIV/ и служи за прецизно измерване на въздушни течения чрез снемане на цифрови изображения и тяхното сравняване. Новата техника се прилага в аеродинамичен канал за изследване на безпилотни летателни апарати. Цената на новата придобивка е 350 000 лева по проект за Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

При пускането в действие и обучението на българския екип, в Пловдив са пристигнали специалисти от Италия, Франция и Румъния.

„PIV беше наша мечта. Преди четири години разбрахме, че ще има специално финансиране за научна техника, свързахме се с фирми, които го доставят и от месец вече работим с новото оборудване”, казва доц. д-р Християн Панайотов, декан на факултет „Машиностроене и уредостроене“.

Когато включат PIV в аеродинамичния тунел, лампите в лабораторията изгасват. Просветва само зеленият лазер, а двете свръхбързи камери заснемат вихрите, които лъчът на устройството осветява. После цялата информация се събира в компютри. Лампите светват и студентите и научните работници могат да разберат доколко ефективни са техните дрони.

„Досегашните възможности на нашата лаборатория включваха измервания на различни аеродинамични характеристики на летателния апарат, но не можехме да визуализираме въздушното течение и да го измерим. Не виждахме картината на теченията“ – коментира доц. Панайотов.

PIV измерва не само завихрянията на самолет, но и на небостъргач, виадукт, ветропарк, соларен парк, автомобил или дори части на автомобил, охлаждане или затопляне на помещения. Оборудвано е мобилно и може да се постави в реални условия на изследвания обект.

Новото оборудване ще се използва при обучението на младите инженери. Чрез лазерите, камерите и компютрите студентите ще могат да надникнат във въздушните течения.

„Готови сме да поканим студенти от други специалности и дори от други вузове – например тези, които изучават строителство и архитектура, проектират автомобили и други машини –  да дойдат при нас да тестват своите небостъргачи, модели на автомобили и дори части от тях, за да направят изследвания на световно ниво“, казва доц. Панайонов.