Пловдивският филиал подготвя съвместна научна конференция с фондация „Български военно-въздушни сили“, ще участва и в изложба „Хемус“

Обновяване на лабораторната база предприема със средствата, които ще получи от Рейтинговата система на висшите училища пловдивският филиал на Техническия университет. Както „Уча в Пловдив“ подробно писа, вузът е на първо място в 6 от професионалните направления, по които обучава студенти и докторанти –  „Машинно инженерство“; „Електротехника, електроника и автоматика“; „Комуникационна и компютърна техника“; „Енергетика“; „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

„През 2018 година ще инвестираме средствата за по-добри условия за учение и студентски живот, както и за премиране на добрите преподаватели“, каза директорът на филиала проф.  Въльо Николов.

Високият рейтинг на Техническия университет  се отразява и върху научната работа. Откриването на Дните на науката ще е в Пловдив на 17 май с Международната научна конференция „Техника, технологии и системи“ – ТЕХСИС. От миналата година тя стана ежегодна. Учените от филиала ще представят важни разработки за обсъждане пред колегите си от страната и чужбина, а за европейските учени ТЕХСИС става все по-престижно място за професионална изява.

„За първи път подготвяме съвместна научна конференция с фондация „Български военно-въздушни сили“ за 12 април – Деня на авиацията и космонавтиката.  Предстои ни участие и във военната изложба „Хемус“ в Пловдив“, каза още директорът на филиала.

В последната сесия на фонд „Научни изследвания“ от класираните девет проекта, два са на колективи от филиала.  Очаква се финализиране на процедурата за класиране на проекти за изграждане на центрове за компетентност, където филиалът участва съвместно с други научни организации.