Ден на отворените врати обявява Професионалната гимназия по електрониха и електротехника на 31 май от 13:00 до 18:00 часа. Поканата е към всички родители и кандидат-гимназисти, които желаят да разгледат учебния комплекс и получат информация за професиите и специалностите, както и условията за прием през учебната 2018/2019 г. Всяка една от специалностите ще бъде представена от преподавателите, които ще запознаят родителите с учебните планове и програми и материалната база.
Гимназията ще приеме по 52 ученици в “Приложно програмиране”, “Компютърна техника и технологии” и “Микропроцесорна техника”. Другите две специалности са с по една паралелка – “Автоматизация на непрекъснати производства” и “Електрообзавеждане на производството”. Втората е дуална и се реализира в сътрудничество с Австрийското посолство и ЕВН.
Родители и бъдещи ученици ще се запознаят с възможностите за провеждане на обучения и практики в чужбина и във водещи фирми от областта с възможност за професионална реализация.