„Ако тръгнем на война за камерите, победители няма да има”. Това заяви зам.-министърът на образованието Таня Михайлова на Петата националната среща на общинските експерти по образованието, която се провежда в Хисар, по повод дебата „за” и „против” видеонаблюдението в детските градини и училищата.  Според нея не бива камерите да са начин за уреждане на междуличностни отношения, а усилията трябва да са насочени към превенция на конфликтите.

„Не трябва от един случай да се правят глобални заключения, вредни за системата. Как ще привличаме иначе млади учители. Никой не упреква родителите, че искат да знаят какво се случва с децата им, но нека и семейството поеме своята отговорност”, каза още Михайлова.

Тя припомни, че до 2020 година всички училища в страната трябва да минат на едносменно обучение. На две смени в момента учат в 434 общински и държавни учебни заведения. Тъй като сроковете са кратки и няма да могат да бъдат изпълнени от всички общини, предстоят срещи с местните управи. Отсрочките обаче ще бъдат обвързани с конкретни ангажименти.

„Този преход трябва да стане плавно, тъй като това е свързано с построяването на нови училища и дострояване на старите”, уточни Михайлова.

Що се  отнася до дебата около правото на всяка община да има условия да продължи процеса на десегрегация, зам.-министърът припомни, че това се прави и сега, а целта на МОН е да запази тази добра практика, което е било неправилно тълкувано. Децата от малцинствата ще бъдат насочвани към училища извън прилежащия район само при наличие на свободни места, за да няма ощетени. Освен това приемът ще е над регламентирания.