През тази седмица Регионалното управление на образованието се очаква да излезе с решение по казуса с ОУ „Христо Смирненски“ в Житница, след като родители изпратиха жалба до МОН за смяна на директора Надка Петрова.

Подпис под документа са сложили родителите на 49 деца от училището и на 6 бъдещи първокласници, които миналата седмица протестираха заради лошо управление, което се отразявало и на качеството на обучение. Те заплашват да отпишат децата си, ако не се смени ръководството, тъй като нарушеният психоклимат в училището водел и до текучество на педагози. Ако това се случи, училището е застрашено от закриване. В момента учениците в него са малко над 60.

Миналата седмица Надка Петрова е била на среща с изпълняващия длъжността началник на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова. От нея са поискани писмени обяснения по две нови проверки – на МОН и на Община Калояново. Експерти са посетили учцилището и са констатирали, че на мястото на напусналите педагози са били назначени на щат неспециалисти.

Община Калояново също е стартирала проверка по сигналите за некачествено ремонтиран салон по физическо възпитание, поради което децата играели навън и в студено време, и за нередностите с обедното хранене.