„Предвиждаме ремонт на покрива и санитарните възли, както и цялостно реновиране на мъжкото общежитие“, каза директорът на СУ „Васил Левски“ Ружка Генова

Министерството на младежта и спорта осигури 6 000 000 лева, с които да бъдат ремонтирани пет от шестте спортни училища в страната, чийто принципал е ведомството. По инициатива на министър Димитър Илиев ще бъде осигурена необходимата помощ на училищата в София, Пловдив, Варна, Плевен и Русе. Заделеният финансов ресурс ще бъде предоставен на директорите им, които вече са подали заявки за необходимите ремонтни дейности, свързани с  учебния и тренировъчен процес.

„Предвиждаме ремонт на покрива и на санитарните възли в училищната сграда. Подала съм точен разчет в министерството и се надявам, ако отпуснат пълната сума, която сме поискали, да можем да реновираме изцяло и мъжкото общежитие“, каза за „Уча в Пловдив“ директорът на СУ „Васил Левски“ Ружка Генова.

През октомври училището навлезе в своята 75-годишнина от създаването си. Цялата учебна година ще мине под знака на юбилея и ще бъде съпътствана от множество образователни и спортни инициативи.