СУ „Любен Каравелов” ще има модерни зали за хореография и музика, изграждат нова детска градина на ул. „Богомил”

ms_oprr

Безвъзмездно финансово подпомагане за близо 16 милиона лева предстои да получи Община Пловдив по проект „Образователна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Средствата са предназначени за изграждане на нова детска градина на ул. „Богомил”, основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства, изграждане на спортни площадки и съоръжения.

Пълна промяна ще претърпи СУ „Любен Каравелов”. От години училището има готов проект за тотален ремонт на основната сграда и ново строителство в двора. Предстои саниране и подмяна на дограмата, както и изграждане на две модерни зали за хореография и музика, където ще се обучават, ще се подготвят за сценични изяви и ще имат концерти учениците от специализирани паралелки по фолклор.

Ремонти предстоят също в детските градини „Снежанка” и „Перуника”, както и в ясла „Детски смях”, ДГ „Перуника”.

По „Региони в растеж” се извършва реконструкция на Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии на стойност 1 399 985,87 лева. По тази ос проекти имат Аграрният университет и Университетът по хранителни технологии в Пловдив.

В цялата страна близо 624 млн. лв. са предвидени за обновяване на материално-техническата база на образователната инфраструктура, обяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в Министерски съвет. В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министър Нанков представи предвидените инвестиции по програмата. На събитието присъстваха министрите на образованието и науката Красимир Вълчев и на младежта и спорта Красен Кралев,  кметове, ректори и директори на училища.

„Радостно за Пловдив е реализирането на тези проекти, които създават по-добри условия за учене. Освен това те допринасят за засилване на научната дейност в университетите, а в ПГХТТ се закупува и ново оборудване. Една от целите ни е да направим професионалните гимназии привлекателни за децата”, заяви кметът  Иван Тотев.

160 млн. лв. ще бъдат вложени в модернизирането на  професионални учебни заведения в страната, а над 45 млн. лв. – в развитието на спортна база. В обхвата на програмата попадат 416 учебни заведения, включително 13 висши.