В 22 общински училища и 38 детски градини се извършва реконструкция на покриви, боядисване и подмяна на настилки. Санирането на ЕГ “Пловдив” зацикли

1409134453

В 22 от всички 52 общински училища в момента текат ремонтни дейности. Повечето от тях са свързани подмяна на подовите настилки и боядисване на класните стаи, училищните коридори и физкултурните салони. Има училища, в които се ремонтират и хидроизолират покривите, реновират се санитарни възли, подменя се котел за отопление. В СУ „Черноризец Храбър“ се извършва авариен ремонт на канализация във физкултурен салон, за който са осигурени 31 000 лева от комисията за разпределяне на резерва за нерегулярни разходи. На последното си заседание комисията отпусна и сумата от 15 000 лева за авариен ремонт на физкултурен салон на СУ “Цар Симеон Велики”, с което общият размер на отпуснатите от началото на годината средства от резерва възлиза на 55 000 лева.

В 38 общински детски градини също са планирани ремонти за лятната ваканция. Към момента в 16 от тях вече се работи. Освежават се на занимални, ремонт на санитарни възли и кухненски блокове. В част от детските заведения се подменя ВиК инсталацията, ремонтират се покриви, физкултурни салони и басейни. Част от ремонтите се извършват по график от общинско предприятие „Жилфонд“.

За съжаление дългоочакваният ремонт на ЕГ “Пловдив” няма да се случи и това лято, тъй като една от фирмите кандидатки за саниране на основния корпус и общежитието обжалва конкурса.

За трета поредна година от общинския бюджет се осигуряват средства по програмата за изграждане или ремонтиране на нови детски площадки в общинските детски градини. През 2015 година размерът на осигурените средства беше 45 000 лева, през 2016 година – 150 000, а през настоящата размерът на осигурените средства нарасна на 200 000 лева. С тези средства в 31 от детските градини ще бъдат реализирани 53 детски площадки – изграждане на 8 нови и ремонт на 45 съществуващи.

По информация на директорите на детските градини и училища ремонтите дейности в по-голямата си част ще бъдат извършени в срок и няма да възпрепятстват стартирането на учебната година.