54 студенти и докторанти ще вземат участие в националната научна конференция на Филологическия факултет на ПУ

54 студенти и докторанти ще вземат участие в 24-тата национална конференция с международно участие „Знай своя род и език“, посветена на 300-годишнината от рождението на патрона на най-голямото висше училище в Южна България Паисий Хилендарски. Форумът се организира от Филологическия факултет в ПУ и Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“.

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 май в хибриден формат – присъствено и дистанционно. Обособени са 2 основни работни секции – по литературознание и по езикознание. Докладите ще бъдат оценявани от национално жури.

След приключване на заседанията през първия ден от 17 часа в Ректората на университета ще се състои среща-разговор с писателя Неда Антонова за романа й „Безмълвие. Греховната младост на Паисий Хилендарски“. Темата на дискусията е „Всяко време има своя Паисий“.

На 20 май от 15.30 часа в Ректората ще се състои прожекцията на филма „Антигона 21“, създаден от третокурсници в специалността „Български език и английски език“ по време на пандемията, а от 16 часа е тържествена церемония по награждаване на отличените участници. Паралелно с това ще бъде представен и брой 4 от Годишника „Verba iuvenium“, който включва текстовете на докторантите и на отличените студенти от предходното издание на конференцията.