Бизнесът уважи празника на училището, което тази година отбелязва 20 години международна проектна дейност

С изложба на макети по проекти на ученици, открит урок за българския фолклор и състезания на знаещите по формата на „Стани богат” бе отбелязана 57-годишнината на Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Активните участници в празничната програма бяха момчетата и момичетата на училището, които презентираха пред гости, кандидат-гимназисти и бивши учители своите постижения. Особен интерес предизвикаха изявите на клуба по роботика и клуб „Занимателна математика“.

„Името на ПГЕЕ е знак за качество, оригиналност, професионални знания и умения. Доказателство за това е ползотворното ни сътрудничество с вузовете и с най-авторитетните фирми  в Пловдив и региона в областта на електротехниката, електрониката, софтуерни и хардуерни компании. Нашите ученици провеждат професионалната си подготовка в реална работна среда”, отбеляза в приветствието си директорът Стоянка Анастасова. Тя добави още, че образователната стратегия на гимназията е практически ориентирана според нуждите на бизнеса и доказателство за това са първата дуална и първата иновативна професионална паралелка. Училището има разработени собствени електронни платформи, които непрекъснато се обновяват и обогатяват.

През 2019-а ПГЕЕ отбелязва и 20 години международна проекта дейност. Сътрудничеството с европейски компании и учебни заведения повишава качеството на професионалната подготовка на учениците според европейските стандарти. Гимназията е носител на Харта за мобилност, Сертификат за качество, Сертификат за мобилност, Грамота за цялостно качествено изпълнение на международен проект от ЦРЧР.

По време на празника, който бе уважен и от представители на бизнеса, бяха отличени ученици, постигнали успехи на състезания и конкурси. На тържеството дойдоха и кандидат-гимназисти от ОУ „Димитър Талев“, които посетиха кабинетите по лабораторна практика и се запознаха с клубната дейност в гимназията. Клубовете се представиха с материали, изработени по време на заниманията, а в ритуалната зала се проведе открит урок, посветен на „Пловдив – европейска столици на културата“. Педагогическият съветник Илия Маринчешки направлява състезание на клуб „ Да общуваме свободно“.