Според директорите трябва да се отразяват отсъствията на липсващите ученици, както и да се вписват аргументирани оценки при извършване на текущо изпитване

Директорите и заместник-директорите, които членуват в Съюза на работодателите в системата на народната просвета, подкрепят направеното предложение на здравния министър за затваряне на яслите, детските градини и училищата в страната от 27 ноември. Според тях обучението от вкъщи за всички ученици трябва да бъде до Коледа.

„Това е очаквана и изключително адекватна мярка за защита живота и здравето на всички работещи в системата на предучилищното и училищното образоване. Дистанционното обучение като временна алтернативна мярка е добра възможност за преподаване в безопасна среда за хиляди ученици”, посочват от Съюза.

От там подчертават, че подкрепата на родителите отново е изключително важен стълб за пълноценното реализиране на електронното обучение през следващите седмици.

Според директорите е уместно отразяването на отсъствията на липсващите ученици, както и вписване на аргументирани оценки при извършването на текущо изпитване.

От Съюза предлагат да бъде удължени с три месеца предвидените в измененията на ЗПУО, свързани с промените в Училищните настоятелства, поради наложената забрана за събиране на групи от хора, което ще възпрепятства свикването на общо събрание.