Утре изтича срокът за молбите за проверка на способностите

DSCF5071

 

Служебна бележка, синя химикалка и документ за самоличност трябва да носят седмокласниците за предстоящите външни оценявания. Заявления за явяване не се подават, освен за проверка на способностите. Утре е крайният срок за тези, които искат да положат изпит по рисуване. Заявките се правят в училището, в което се обучава ученикът. Таксата от 6 лева се превежда по сметката на РИО-Пловдив. Изпитът ще се проведе на 4 юни в СОУ „Константин Кирил Философ”.

Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по български и по математика. Такса не се заплаща. Учениците се явяват в своето училище, като до 19 май те трябва да получат служебните си бележки от директора. Външното оценяване по български е на 20 май, а на 22-и е по математика. Най-късно до 9.45 часа всички следва да са заели места, като предварително е ясно кой ученик на кой чин ще стои. Пише се само със синя химикалка, а по математика са позволени линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Калкулаторите, мобилните телефони и справочниците са абсолютно забранени. Квесторите имат инструкции да анулират писмени работи при установено подсказване или преписване.

Учениците имат 60 минути за задължителния модул и 90 за преразказа с дидактическа задача. Те изслушват един път текста и получават екземпляр, за да го четат в рамките на 15 минути, след което го връщат на квесторите. Нямат право да си водят бележки. Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути за всеки модул.

Резултатите от двата изпита се обявяват едновременно до 3 юни. А по изобразително изкуство – до 9 юни.

Документи за прием се подават от 16 до 19 юни в следните центрове:

СОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 3

ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 15

СОУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив,  ж.к. “Тракия”

ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40

ОУ „Отец Паисий”, гр. Асеновград,  ул. “Христо Ботев” № 9

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карлово, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците, положили приемните изпити в други области, подават заявления само в СОУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив,  ж.к. “Тракия”.

До 25 юни се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането. Учениците, които не са класирани на първи етап, участват автоматично във втори етап.