52a16f0e6e616

Първа ученическа мебелно-индустриална кооперация се създава довечера в Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване. Учредителното събрание, на което ще бъде приет устав и ще се избере председател, е довечера. В кооперацията ще членуват настоящи и бивши ученици, учители и родители.

“Идеята съществува от 10 години, но по една или друга причина досега не сме я реализирали. Напоследък обаче имаме страшно много клиенти и поръчки, които не смогваме да изпълним, поради недостатъчно ученици. Затова решихме, че моментът за кооперацията е узрял, посъветвахме се с юристи и ще я регистрираме в Агенцията по вписвания”, обясни директорът Константин Костадинов. Бюджетът на училището стигал, колкото да се покрият заплатите и режийните.

Учениците ще имат право на дялово участие в кооперацията. Тя ще сключва договори с училището, което ще предоставя помещения за ползване. Разходите ще се делят. Целта е младите хора да се научат да управляват фирма, да практикуват, а едновременно с това да акумулират средства за себе си и за училището.