Десетокласниците се запознаха с етичния кодекс и официалните формуляри за входящи и изходящи писма

Съдебни служители от Апелативна и Окръжна прокуратура–Пловдив изнесоха открит урок пред 10-класници от специалност „Съдебна администрация“ в Националната търговската гимназия. Срещата се проведе по Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Румяна Христова, завеждащ служба „Архив“, и Спаска Димитрова, съдебен администратор, представиха професията на съдебния служител пред бъдещите си колеги и споделиха опит от дългогодишната си практика. Те разказаха за работата на администрацията в прокуратурата, за структурирането на деловодствата, за обработката на документите в унифицираната информационна система, за начина на подаване и приемане на жалби, сигнали и предоставяне на информация на граждани.  Учениците бяха запознати с етичния кодекс на съдебните служители. Нагледно беше показано как изглеждат официалните формуляри за входящи и изходящи писма, за издаване на удостоверения.

На въпрос на учениците как могат да започнат работа като съдебни служители, стана ясно, че е задължително да се явяват на конкурс. Предстои гимназистите да посетят деловодствата на институцията, за да се запознаят на място с работата.