Експертната комисия на Съвета на Европа поднови „Знак за качество за младежки центрове“ по време на посещението си в Младежки център – Пловдив. Знакът за качество е приз в сферата на младежката работа. В България единствените два центъра със знак за качество са в Пловдив и Стара Загора. В Европа центровете, носители на приза, са общо 14.

Според Съвета на Европа критериите за притежание на знака са изпълнени и са предприети мерки за надграждане на дейностите на центъра. В резултат на това експертната комисия е взела решение да предложи продължаване на периода, в който Младежки център – Пловдив да е носител на знака.

По време на посещението са били обсъдени още стратегическото развитие на центъра по посока изпълнявани проекти, обучителни програми и дейности, както и  обособяването на нови пространства и инфраструктура.