Работна среща с директорите на държавните и общинските училища на тема „STEM центрове и иновативна образователна среда“ организират на 17 февруари в зала 1 на Националния дворец на културата в столицата Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Срещата ще бъде открита от министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

Със средства по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат изградени STEM кабинети във всички 2243 училища в страната. Планираният ресурс е 576 млн. лв. с ДДС, а периодът за изпълнение – до 2026 година. Всяко общинско и държавно учебно заведение ще има модерно пространство за обучение, изследване, експерименти. Целта е изграждане на образователна среда, повишаване  на квалификацията на педагогическите кадри, въвеждане на приложно и проектно базирано обучение по природни науки, математика, технологии.

На срещата ще бъдат разяснени концепцията за училищна STEM среда, добри практики при изграждане на центрове, процедурите за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Финансирането ще бъде според големината на училището – при 50 ученици – до 50 000 лева, при над 1001 – до 600 000 лева. Отделно от това е предвидено финансиране и за оформяне на високотехнологични класни стаи, за които сумите са съответно до 10 000 и до 80 000 лева. Училищата, които имат изградени STEM центрове, могат да надграждат, но за тях финансирането е редуцирано – от 50 до 300 000 лева.