Двата центъра за настаняване от семеен тип са дали подслон на 36 деца, към момента в тях живеят 26

ca5dc74635ea37c057491abb0958043d

Рисунки и размисли на деца, които не живеят у дома и такива, за които мечтаното семейство има други измерения, ще бъдат събрани в изложба. Eкспозицията под мотото „Мечтите на едно дете” ще се открие утре на ул. „Райко Даскалов” – (до сградата на БНБ). Идеята е, че децата без родителска грижа имат същите желания като останалите си връстници, които се радват на обичта и грижите на родителите си.

Тези деца понякога са гневни, не спазват правила, пречат, но зад всичко това стои огромната болка от отхвърлянето и това, че са изоставени от своите родители. Дълг на нас, възрастните, които знаем и разбираме, е да приемем тези деца – в училище, в детската градина, на площадката за игра и да им дадем онази любов, която те никога не са имали в своите родни семейства, казват социалните работници и психолозите от Комплекса за социални услуги, двигател на инициативата.

По повод Деня на християнското семейство, на 16, 17 и 20 ноември от 14 до 16 часа на изложбата ще има социални работници от Комплекса, които ще информират гражданите по въпроси, свързани с грижата за деца и безплатните услуги, които могат да  ползват семействата.

Центърът за работа с деца на улицата на бул. “Коматевско шосе” пък организира работилница по грънчарство на 21 ноември от 15 до 17 часа. Уъркшопът е за деца и родители.

Екипът на Комплекса подкрепя деца и семейства в затруднено положение като се стреми да отговори на  техните нужди. От началото на 2017 г. до края на октомври постъпилите дарения в пари и в натура са на стойност 40 750.34 лева.

От  началото на годината екипът на Комплекса е  подкрепил над  330 семейства. Все още основният проблем, който води до нуждата от социални услуги, е бедността, продиктувана от безработица и неграмотност. Следствие на което се явяват тежките битови условия, при които се отглеждат децата.

50 момчета и момичета са ползвали услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности. 16 деца са останали при своите родители, благодарение на услугата Звено „Майка и бебе”. Двата центъра за настаняване от семеен тип са дали подслон на 36 деца, като към момента в тях живеят 26. Целта на екипа е да им даде временна грижа и подслон, и да работи активно за намиране на техен постоянен дом. 5 деца през годината са настанени приемни семейства и в семейства на близки и роднини, а четири се подготвят за осиновяване.