Министър Красимир Вълчев прати писмо до училищата, в което напомня, че даряването на средства е по желание

Събирането на пари в училище да става само доброволно. Това напомня в писмо до директорите на училища, РУО и кметовете на общини министърът на образованието Красимир Вълчев. Той определя като неправомерно набиране на средства за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи.

Масова практика е да се ползват настоятелствата, от чието име на родителите се съобщава, че е взето решение всички да дадат определена сума за ремонт или пък обзавеждане на класната стая, за училищни празници. Подобно решение не е в съответствие с доброволния характер на дарителството, се казва в писмото на министъра.

Относно организирането на дейности за разширяване на знанията на децата по предмети от учебния план, от МОН предупреждават, че за да се избегне конфликтът на интереси, учениците от училището можели да се включат безплатно. Организирането на курсове от настоятелството на територията на учебното заведение се явявало стопанска дейност, т.е. в нарушение на закона.