12 училища от шестте района на града се включиха в състезателни игри, свързани със земетресение, химическа атака, наводнение и пожар

СУ „Симон Боливар“ и ОУ „Яне Сандански“ ще представят Пловдив на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия и извънредни ситуации”. Отборите на двете училища се класираха на първо и второ място на днешната общинска надпревара, която се проведе в Информационно-образователния център на Гражданска защита. Участие взеха ученици от 7 и 8 клас от 12 училища в шестте района на града.

По време на състезанието отборите провериха своята теоретична подготовка, като участниците имаха за задача да решат тест с въпроси относно защитата ри бедствия. Практическите си умения те показаха в различни състезателни игри, свързани със земетресение, химическа атака, наводнение и пожар.

Състезанието, организирано от Община Пловдив, цели да информира и обучи учениците на конкретни стъпки и действия при евентуални кризи, извънредни ситуации, бедствия и аварии. В рамките на проявата бяха наградени и победителите от конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.