Преподаватели по различни предмети са споделили над 30 урока

СУ „Св.Паисий Хилендарски“ е победителят в конкурса за най-активно училище, обявен от Платформата за взаимопомощ на учители. Комисия от членове на екипа е извършила селекция на споделените уроци, за да определели победителя или училището с най-голям брой споделени уроци към края на месец февруари. Преподаватели по различни предмети са споделили над 30 урока.

От екипа на платформата изказват благодарност за активното участие и достойната конкуренция в лицето на: ОбУ “Никола Йонков Вапцаров” – с. Вълчитрън, НПМГ” Акад. Любомир Чакалов” – София, СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив, ПГСС “Св. Георги Победоносец” -Суворово, СУ “Св. Паисий Хилендарски” – Хасково, 125 СУ “Боян Пенев” – София, ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив, СУ” Васил Левски” – Пловдив, ОУ “Христо Никифоров” – Ловеч, 8 СУ” Васил Левски” – София, ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – Пловдив.

В платформата са регистрирани вече 2500 учители. Следващата класация ще бъде направена в края на месец април. Всички участници са с равни шансове, защото броенето започва от началото на март. Отново училището с най-голям брой споделени уроци за двата месеца ще спечели квалификационно обучение по избор.

За да се ползват готовите ресурси в платформата е необходима регистрация. Те са разпределени в шест направления – Иновативни методи в класната стая, STEM образование, Коучинг, Лидерство, Медии, комуникации, пиар и Умения на 21 век.

Регистрираните учители могат да участват в обмен на разработени уроци по всички предмети от I до XII клас при запазване на авторските им права.