Кръгла маса в ПУ представя научноизследователския проект „Сензорна етнография на града“

 

Каква е ролята на сетивата в отношенията между институциите и хората с нарушено зрение. Върху това ще дебатират студенти и млади учени на кръгла маса в рамките на научноизследователския проект „Сензорна етнография на града“, финансиран от Пловдивския университет. На нея ще бъдат представени резултати за работата на институциите с хора със зрителни затруднения и ще бъдат дадени предложения за подобряване на комуникацията между тях. Проектът се осъществява в партньорство с университета Лион 2, Франция, и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив.

Форумът ще се проведе на 30 април от 11 часа в Ректората на  ПУ и ще повдигне дискусия за политиките спрямо хората със зрителни затруднения. Ще бъдат представени за обсъждане различни артефакти, част от бъдеща сензорна изложба-инсталация, както и добри примери за достъпност до градска среда на хора със затруднения.