След като държавното дружество намали таксите от 70 на 40 лева, 270 студенти от вуза ще получат допълнителна подкрепа, за да покрият дължимите суми

Студентският съвет на Аграрния университет поема наема на 270 младежи от вуза за месец май. Поради извънредното положение, което наложи онлайн обучение, те не са в общежитията, а у дома. Решението бе взето на дистанционно заседание на Изпълнителния съвет на организацията.

Студентският съвет на университета реагира срещу плащането на пълни такси, докато студентите са вкъщи, и изпрати писмо до „Студентски столове и общежития“ ЕАД с настояване дължимите суми да се опростят или да се намалят наполовина. Издадената заповед на изпълнителния директор на държавното дружество Сергей Миланов касае студенти, които от 1 април не обитават общежитието, и ще важи за целия период на извънредното положение. В нея се казва, че наемът се намалява от 70 на 40 лева. От облекчението ще се възползват настанените в  блоковете, популярни като „Чайка“. Базите се ползват от студенти на Аграрния университет, филиала на Техническия и АМТИИ. Удължава се и срокът за плащане. Сумите за март и април могат да се внесат до 31 май, а за май и юни – до 31 юли. Студентите, които в момента са в базата, дължат пълния наем.

„Решихме да заделим част от средствата от бюджета на Студентски съвет, за да покрием таксата за май, защото и тези 40 лева тежат на джоба на колегите. Става дума за обща сума от около 11 000 лева. Така или иначе няма да имаме активна дейност през този и идните месеци, ще икономисаме от командировки в страната и чужбина. Разбира се, предвили сме пари, които ще са нужни наесен, когато ще отбележим официално 75-годишнината на университета”, каза за „Уча в Пловдив” Христо Козаров – председател на Студентския съвет.

На този етап подкрепа за чуждестранните студенти не се предвижда. Повечето от тях са отпътували за съответните държави, в това число и Еразъм студентите, само младежите от ЮАР са останали в Пловдив.

Козаров и колегите му умуват и върху предложение до университетското ръководство, което все още не е оформено като становище. Идеята е да се предприемат социално-икономически мерки, за да не се допусне студенти да прекъснат обучението си по финансови причини. Предвид нарасналата безработица, мнозина ще бъдат лишени от възможността да заработват за джобни след лекции.