Педагогически факултети на вузовете у нас договориха обмяна на преподаватели и студенти

Пловдив прилага опита на Банк Стрийт колидж в Ню Йорк

DSCF6032

Студенти да влизат в клас като учители помощници и да подкрепят водещия преподавател при работа с деца със СОП (специални образователни потребности) или от мултиетнически групи. Около тази идея се обединиха Педагогическият факултет на Пловдивския университет и началника на Регионалния инспекторат по образованието Иванка Киркова по време на конференцията “По-добри учители, по-качествено образование”, която се проведе в хотел “Империал”. Бъдещите педагози ще бъдат подкрепени от академични ментори, като така едновременно ще трупат опит и ще подпомагат образователния процес в класната стая.

Представители на академичните среди от педагогическите факултети на висши училища в страната, експерти от МОН, неправителствени организации, директори и учители дебатираха промените, които трябва да се случат в родното училище, за да стане то по-привлекателно за децата, а резултатите от обучението – по-ефективни.

Деканът на Педагогическия факултет на ПУ доц. Румяна Такова представи проекта “По-добри учители, по-качествено образование”, финансиран от фондация “Америка за България”, по който си партнират с Банк Стрийт колидж в Ню Йорк.

“Нашата визия е изградена само на базата на почетените от нас книги за идеите на прогресивното образование, но не знаехме как това може да се случи в нашата реалност. Колегите от Банк стрийт ни убедиха, че не само е възможно, но те вече са го направили със своите студенти и с децата от училището към техния колеж. Не можехме да си представим, че децата в тяхното училище учат по цял ден, без никакви междучасия, и при това се чувстват добре. Не можехме да проумеем как е възможно студентите да учат само вечер, а занятията им да са не само ефективни, но и силно мотивиращи за младите хора, поискали да бъдат успешни учители. Защото всичко е като приключение и учене въз основата на техния собствен опит и преживявания”, разказа доц. Танкова. Студентите магистри по цял ден работели като учители, а вечер водели дискусии по професионални теми и конкретни казуси и търсели съвет от академичния си наставник.

735_thumb

Прилагайки опита на академичното наставничество, Педагогическият факултет решава да организира семинар за млади учители и директори, в който се включват 90 новоназначени педагози и 10 школски мениджъри. Проведен е и втори семинар със 120 директори, вдъхновени да работят по менторски програми. Идеята на факултета е да приложи наученото в други проекти, а по време на конференцията бе договорена обмяна на студенти и преподаватели с педагогическите факултети на висши училища от страната.

“Голямата ни мечта е да имаме университетско начално училище, в което да покажем, че в България е възможно ученето да бъде за децата вълнуващо приключение. Тази идея непрекъснато обсъждаме с колегите от Ню Йорк, с които поддържаме връзка под формата на уебинари”, ентусиазирано обясни доц. Танкова.