DCIM/100MEDIA/DJI_0188.JPG

Фотоволтаична лаборатория на покрива на Техническия университет

Нова учебна фотоволтаична система върху покрива на четвърти корпус на пловдивския филиал на Техническия университет. Това предвижда сключеният договор между висшето училище и групата компании „Филкаб“, които са лидер в създаването на слънчеви енергийни паркове. Компаниите се ангажират да инсталират най-ново поколение слънчеви модули за обучение на бъдещите инженери. Студентите ще получат безплатен достъп до най-добрата швейцарска програма за симулиране на производството на електрическа енергия от слънцето, поясни проф. д-р Въльо Николов – директор на филиала.

Вузът е поканил като лектори водещи специалисти от „Филкаб Солар“. Те ще обучават студенти от трети и четвърти курс по теми, свързани с изграждането на фотоволтаични системи. Предвиждат се лекции в центъра за обучение, създаден в компанията.

„За нас това е не само въпрос на престиж, но и начин да покажем на бъдещите си колеги как работи едно съвременно енергетично предприятие. Ще си сътрудничеството и с учените от университета при разработване на нови проекти“, каза изпълнителният директор на фирмата Атанас Танчев.