188 листа ръкописни лекции на автора на “Тютюн” вече са достъпни като фототипни издания на хартия и в електронен вариант в библиотеката на Аграрния университет

Студенти по зооинженерство в Аграрния университет вече могат не просто да видят, но и да и сравнят и учат от лекциите на проф. Димитър Димов. Авторът на „Тютюн“ е преподавал „Анатомия и физиология на домашните животни“ в някогашния Висш селскостопански институт. Богатото наследство от 188 листа със старателния и леко наклонен на ляво ръкописен почерк на писателя вече е част от фонда на библиотеката в университета. Днес там бе открита изложба с фототипните копия „Представяне на лекционното наследство на проф. Димитър Димов от пловдивския му период“. Витрините са изработени от ученици от Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дизайн “Христо Ботев”. Там Димов е водил лекциите си, тъй като университетът не е имал собствена сграда. В училището се пази стаята, в която е живял писателят.

Любопитното е, че 76 години по-късно студентите учат по подобен начин, както по времето на проф. Димов – рисувайки по страниците с цветни моливи отделителна система, животинско сърце, копито или скелет на птица. Въпреки напредъка на технологиите, методът на обучение е същият, споделиха студенти първокурсници от специалност „Зооинженерство с информационни технологии“, които днес присъстваха на откриването на изложбата и имали възможност да направят сравнение.

„Лекциите изглеждат сходно, защото анатомия не може да се преподава без рисунка на ръка, която улеснява запомнянето“ обясни преподавателят д-р Петър Петров. И показа за сравнение дигиталните копия на лекциите на Димитър Димов и тетрадка на днешни първокурсници.

За всяка лекция писателят отделял по една четвърт от листа, като прилежно я редактирал по няколко пъти, подчертавал, задрасквал. Често оформял таблици, графики и цветни рисунки като от учебник.

Фототипните издания, включващи физиология на дишането, кръвта и кръвообращението, храносмилателната система и отделителните органи на домашните животни, са поставени в специална витрина в читалня “Димитър Димов” в библиотеката, разказа директорът д-р Петя Георгиева, по чиято идея се реализира проектът. Тя припомни, че докато преподава в Пловдив, Димов пише романа “Тютюн”.

Ръкописните му тетрадки са дарени от доц. Никола Несторов, който е бил зам.-ректор на ВСИ в периода 1951-1962 г., на Националния литературен музей, Къща музей „Димитър Димов”, които участват в реализирането на идеята дигиталните копия на ръкописите да се върнат в университета в Пловдив.

„В музея се съхраняват още много свитъци с лекции, влезли в учебника “Анатомия на домашните животни”, който той издава”, поясни д-р Милена Катошева – главен уредник в Къща музей „Димитър Димов”. Тя посочи, че преподавателската и научната дейност са били основната част в живота му, въпреки че е познат на обществеността най-вече с романи, пътеписи и разкази.

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2022 година.