Кметът на Садово Димитър Здравков е възпитаник на Аграрния университет и отваря врати за практика на млади специалисти

ScreenHunter_152-Apr.-03-11.26-542x400

Кметове, служители в престижни хотели, администратори в общински и държавни институции, експерти в земеделски кооперации, ферми и дори банки и счетоводни кантори. Такива позиции заемат част от успешно реализираните кадри на факултета по икономика на Аграрния университет. Кметът на Садово Димитър Здравков е възпитаник на Аграрния университет, затова е отворил врати за практика на млади специалисти в администрацията.  Вече 9 години специалността „Аграрна икономика” неизменно заема водещо място по интерес от страна на кандидат-студентите, казва деканът на факултета проф. Живко Гешев. Другите две специалности, на факултета, създаден преди 20 години, са „Аграрен туризъм” и „Управление на регионалното развитие”.

През новата академична година факултетът ще приеме 75 бакалаври за редовно и 70 за задочно обучение. 80 е бройката за магистрите аграрна икономика, а с 20 по-малко – за аграрен туризъм.

Младежите, избрали да учат икономика, намират работа в земеделски кооперации и фирми, а аграрният туризъм дава достатъчно знания за реализация в сектора, но условието на работодателите е отличното владеене на два чужди езика. Затова чуждоезиковата подготовка е заложена в учебната програма по специалността, уточнява проф. Гешев. Той е категоричен, че студентите, които избират икономическия профил, стават перфектни мениджъри, но не и агрономи, затова честа практика е бакалаври лозаро-градинари или полевъди да избират магистърските програми на ръководения от него факултет. Защото, за да бъде успешно едно стопанство, то не само трябва да е отгледало качествена реколта и да е договорило реализация на добра цена, а да се познават принципите на маркетинга, пазара и икономическите правила. Разработката на проекти за кандидатстване по европейските мерки за селските райони също е залегнало в обучението на студентите.

Факултетът очаква акредитация по магистърските специалности „Бизнес администрация” и „Регионално развитие и местно самоуправление”.