Студентите от магистърския курс по почвознание, изпълняван по програма „Еразъм+“, успешно завършиха втория си семестър в Аграрния университет. На импровизирана церемония в библиотеката на  висшето училище бяха връчени сертификатите на студентите от Непал, Бангладеш, Пакистан, Египет и Еквадор. Обучението се извършва в рамките на проект „Erasmus Mundus Joint Master Degree“, в който си партнират пет водещи университета.

Координатор е Университетът „19 май“ в Самсун, Турция.  Останалите участници в реализацията на мобилности са Аграрен университет – Пловдив; Южен федерален университет, Русия; Аграрен университет в Краков, Полша; Йордански университет за наука и технологии. В проекта са включени и около 20 асоциирани партньори от цял свят, които ще изпращат гостуващи лектори за извеждане на отделни дисциплини.

Зам.-ректорът по международна дейност доц. д-р Светла Янчева поздрави студентите магистри по повод успешното приключване на учебния семестър и изрази увереност, че въпреки извънредните обстоятелства, свързани с пандемията, всеки е успял да се справи с предизвикателствата и да събере полезен опит и знания.

Ръководителят на проекта, който ще приключи на 30 септември 2025 година, проф. д-р Иван Манолов отправи препоръка за следващата година, свързани с подготовка на дипломните им работи в партниращите университети.

В рамките на проекта се планира да бъдат включени 4 випуска с по 24 студенти. Обучението е двугодишно и се провежда на английски език.

Първият семестър всички студенти са провели обучение в Турция. През втория семестър групата се разделя на две, като една част от студентите се обучават в Аграрния университет под тепетата, а останалите – в Аграрния университет в Краков.

През втората година студентите ще разработват дипломната си работа в един от петте основни партньора по проекта.