Увеличението да важи за тазгодишните първокурсници, в Пловдив таксите са най-високи в сравнение с другите медицински университети, недоволстват бъдещите магистри


Настояваме да се запазят таксите, които са заложени в договорите ни, а увеличението да важи за тазгодишните първокурсници. Търсим спешна среща с ръководството на университета, защото за семействата ни ще се окаже непосилно да изпълнят новите условия.

Недоволството е на студенти по медицина, стоматология и фармация, които се обучават в платена форма, но са шокирани от гласуваните миналата седмица от Академичния съвет на Медицинския университет нови такси. От новата учебна година специалност “Медицина” вече ще струва 10 448.09 лева, “Дентална медицина” – 8 032.98 лева, а “Фармация” – 9 446.70 лева.

Ние сме подписали договор за сумата от 7 090 лева годишно, а увеличението е значително. Не е ли логично да завършим по правилата, по които сме приети, питат бъдещите магистри. Те очакват идната седмица да се срещнат с ректор или зам.-ректор, въпреки че са запознати с доводите за увеличението – нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжка, както следва: за „Медицина” – 9 248.09 лв., за „Дентална медицина” – 6 832.98 лева, за „Фармация” – 8 246.70 лева. Към тези суми се добавят от държавния бюджет за издръжка, които определят на базата на диференцираните нормативи по професионални направления: базовия норматив – 693 лв., съответния коефициент, който за магистърските програми на Медицински университет-Пловдив е 8.50, и коефициента за комплексна оценка за качеството на обучение, определен по методологията на рейтинговата система на висшите училища. Таксата за обучение на студентите платено обучение се определя, като към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лева за първи –трети курс и 950 лева – за четвърти-шести курс.

Знаем, че таксите на студентите платено обучение в медицинските университети се регламентират на национално ниво със Закона за висшето образование и измененията от 25 февруари 2020 година, но нека важи за новоприетите, настояват недоволните.

Проверка показва, че увеличението в Пловдив е най-голямо в сравнение с медицинските университети в Плевен, Варна и София. Таксата за медиците в столицата ще е 6908, на стоматолозите е най-ниска – 6633, а на фармацевтите – 8440лева.

Във Варна студентите медици от първи до четвърти курс ще плащат по 10.212 лева, а от пети и шести – 9 912. Стоматолозите, съответно 8 209 и 7 732. За фармацевтите сумата до четвърти курс е 8 209, а за останалите – 7 909.

В Плевен таксата за студентите по медицина става 9 111 лева, а по фармация – 6 872 лева. Стоматология платено няма.

Отговорът на Медицинския университет е, че в официалния сайт и фейсбук страницата още през май е била публикувана информация за начина на формиране на таксите за платена форма на обучение на студентите.

От 25 до 28 юли тазгодишните кандидат-студенти могат да подадат заявление за участие в четвърто класиране и за платено обучение. Припомняме, че за момичетата балът остава изключително висок на трето класиране. Минималният за „Медицина” е 33.02, 30.96 – за „Фармация” и 29.96 – за „Стоматология”. Което означава, че единственият шанс на останалите под чертата девойки, които са се представили много добре на приемния изпит, е да запишат платено, ако искат да са първокурсници наесен.